Informatie AVI-boeken

Bij HetSamenLeesMomentje is het mogelijk om AVI-boeken te kopen!

Klik op 'Menu' rechtsboven.  Klik op 'Boeken'.  Zoek het balkje 'AVI-start t/m AVI-M4' en kies het juiste boek. 

Geef bij de bestelling aan bij 'opmerking' of het brailleboek gelezen wordt door een kind of een volwassene.

NIVEAU'S LEZEN

▲ AVI-start----beginnende lezer-- eind groep 2/ begin groep 3 (België kleuters/groep 1)

▲ AVI-start *----niveau wat moeilijker--begin groep 3  (België groep 1)

▲ AVI-M3----midden groep 3  ( België groep 1)

▲ AVI-E3----eind groep 3  (België groep 1)

▲ AVI-M4 ---- midden groep 4  (België groep 2)